II Spotkanie Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „II Spotkaniu Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia”, które odbędzie się 12 października 2018 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Otwarcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 11:00.

W tym roku planowane są dwie sesje tematyczne; „Skoordynowane leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego”, oraz „Moje podejście w leczeniu dolegliwości przodostopia”.

Read more

Targi Rehabilitacja w Łodzi dobiegają końca

22 września 2018 r. (sobota) jest ostatnim dniem trwających od czwartku Targów Rehabilitacja w Łodzi.

To już 26 edycja największego tego typu wydarzenia w centralnej Polsce, a także jednego z największych w naszej części Europy. Swoją ofertę przedstawiło około 200 wystawców nie tylko z Polski.

Wzorem ubiegłych lat patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, zaś prezes ZG PTF dr Marek Kiljański pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji konkursowej, która miała zadecydować o przyznaniu Złotego Medalu Targów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji.

Nagrodę tę zdobyli:

  • Kalmed Iwona Renz za szynę ARTROMAT-S4 do ciągłej biernej mobilizacji barku;
  • LABIOT za urządzenie pomiarowe pod nazwą Posturometr symetryczno-biometryczny (PSB-1);
  • Koordynacja za CheiroSit – sprersonalizowany fotel łączący druk 3D i system poduszek próżniowych.

Read more

Spotkanie Oddziału Opolskiego PTF

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Oddział Opolski oraz Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii zaprasza fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii na bezpłatny wykład i prezentację praktyczną z zakresu fizjoterapii pt.KONCEPCJA McCONNELL
NARZĘDZIA PRACY FIZJOTERAPEUTY
. Spotkanie odbędzie się 20.10.2018r. o godz. 11.00 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76. Szkolenie przeprowadzi Pan dr Michał Hadała wraz z mgr Krzysztofem Kozioł (FIZJO-SPORT.PL).

Program spotkania

  • Otwarcie – Marcin Krajczy.
  • Gość specjalny – dr Michał Hadała.Wykład pt.” KONCEPCJA McCONNELL NARZĘDZIA PRACY FIZJOTERAPEUTY – NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE I KORZYŚCI Z TERAPII“.\
  • Warsztaty praktyczne McConnell Institute dr Michał Hadała, mgr Krzysztofem Kozioł.
    Leczenie zespołu bólowego w stawie rzepkowoudowym
    Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy potwierdzić swoje uczestnictwo w warsztatach na adres: ptfoddzialopolski@wp.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszenia.

http://ptfopole.fizjoterapia.org.pl/

ZEBRANIE ODDZIAŁU OPOLE PTF ODBĘDZIE SIĘ W SALI P-9-123 W GODZ. 10,00 – 11,00.

Targi Rehabilitacja w Łodzi

W dniach 20-22 września w Łodzi odbywają się mające wieloletnią tradycję targi sprzętu rehabilitacyjnego. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jak co roku jest patronem wydarzenia, mamy tu również nasze stoisko.

W tym roku zapraszamy do foyer, boks F2.

20180920_133049

Jesienne Dni Fizjoterapii 2018

W Nałęczowie w dniach 14-16 września 2018 roku odbywają się XIII Jesienne Dni Fizjoterapii. Organizatorami Konferencji są Oddziały: Lubelski, Podkarpacki i Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.PART_1536996658234

Spotkanie PTF z prezydium KRF

17 kwietnia 2018 r. pisaliśmy na naszej stronie, iż w najbliższym czasie nie dojdzie do spotkania ZG PTF z prezydium Krajowej Rady Fizjoterapii.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii wystosowało jednak w dn. 26 lipca kolejną prośbę o spotkanie. Tym razem (24 sierpnia) otrzymaliśmy na naszą inicjatywę pozytywną odpowiedź, dzięki czemu wczoraj, 13 września po blisko półrocznym oczekiwaniu udało nam się doprowadzić do rozmów, w których uczestniczyło też Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Dziękujemy bardzo za możliwość konstruktywnej dyskusji i liczymy na dalszą korzystną współpracę.

Cieszymy się też, że odbiór spotkania ze strony KRF jest podobny – o spotkaniu możemy przeczytać także na profilu FB Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

 

 

Historia fizjoterapii: List prezydent WCPT do premier Rządu RP (2014 r.)

Zwracamy się z prośbą do środowisk opiniotwórczych o rzetelne przedstawianie informacji oraz dbałość o prawdę historyczną.

***

Światowa Konfederacja Fizjoterapii od początku wspierała Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i całe nasze środowisko w staraniach o uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W 2014 r. w listopadzie, tuż po rozmowach podczas konferencji “Perspektywy rozwoju fizjoterapii” w Pabianicach, ówczesna prezydent WCPT Marilyn Moffat wystosowała pismo do premier Rządu RP pani Ewy Kopacz prosząc o wsparcie działań pozwalających na prawne uregulowanie zawodu fizjoterapeuty.

Przypominamy dziś tamto pismo.

ORYGINALNA WERSJA LISTU (ang.)


Pani Premier Ewa Kopacz

profmoffatkonfer_t1Niniejsze pismo kieruję oficjalnie jako Przewodnicząca Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), jedynego międzynarodowego głosu fizjoterapii, organizacji która za pośrednictwem 106 organizacji członkowskich reprezentuje ponad 350.000 fizjoterapeutów na całym świecie. Niedawno wróciłam z posiedzenia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, na którym miałam okazję spotkać się z Zarządem PTF, przedstawicielami zawodów medycznych i parlamentu polskiego. Z niepokojem zwróciłam uwagę między innymi na: niedopuszczalny poziom edukacji niektórych osób dopuszczanych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce, brak regulacji zawodu poprzez uzyskanie licencji lub poprzez inną właściwą regulację, brak autonomii zawodowej. Chciałbym omówić każdy z tych problemów z perspektywy WCPT i mam nadzieję, że będzie Pani w stanie wesprzeć działania PTF w rozwiązaniu tych problemów.

Read more

Kurs przed konferencją w Pabianicach

Gość konferencji “Perspektywy rozwoju fizjoterapii” prof. David Lopez Sanchez (Centralny Uniwersytet, Santiago, Chile, Prezes Latynoamerykańskiej Konfederacji Fizjoterapii i Kinezjologii), przy współpracy z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii w tygodniu poprzedzającym XIV edycję Konferencji Naukowej PTF poprowadzi w Pabianicach kurs:

Cena 1700 zł

Poniżej formularz rejestracyjny:


David Lopez Sanchez – doktor chiropraktyki i fizjoterapeuta przez wiele lat naucza stosowania Metameric Dry Needling Concept (metametryczne suche igłowanie) będąc ciągle obecnym na międzynarodowych konferencjach i prowadząc kursy związane z leczeniem układu mięśniowo-szkieletowego, w tym z terapiami manualnymi. Jest dyrektorem KineticXer International Institute, instytucji z wieloletnim doświadczeniem w kursach certyfikacyjnych w Metameric Dry Needling i terapiach manualnych dla fizjoterapeutów na obszarze Południowoamerykańskiego Regionu WCPT (Światowej Konfederacji Fizjoterapii), a teraz także w Polsce.

51 lat PTF w WCPT

Dziś, 8 ptf3-300x236września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii, ustanowiony przez Światową Konfederację Fizjoterapii w 1999 roku (WCPT – World Confederacy for Physical Therapy).
WCPT istnieje od 1951 r. została założona przez: stowarzyszenia fizjoterapeutów z Australii, Kanady, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Norwegii, RPA, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i USA.
Przypominamy, że 51 lat temu Sekcja Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji, działającej przez 25 lat w strukturach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a której spadkobiercą jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przystąpiło do WCPT, a we wrześniu 1998 także do Regionu Europa WCPT (jubileusz 20-lecia).
Dziś prof. Zbigniew Śliwiński oraz dr Sebastian Zduński są w strukturach zarządu ER-WCPT, gdzie Polska jako jedyny kraj jest reprezentowana przez dwóch przedstawicieli!

Więcej informacji o historii WCPT w trzecim numerze kwartalnika Fizjoterapia Polska.ptf9-300x176

1 2